Bảng trọng lượng cho giới trẻ

0 Comment

Chiều cao 12t 13t 14t 15t 16t 17t 18t
1m27 28,000
1m29 29,500
1m33 30,400
1m35 31,300 32,200
1m38 32,200 33,100
1m40 34 35 35,400
1m42 35,800 36,700 37,600
1m44 37,200 38,100 39,900 41,700
1m47 39 39,900 42,200 43,500 45,800
1m49 40,800 41,700 43,500 45,400 46,700 47,100
1m53 43 44 45,800 47,600 49 49,400 50,300
1m55 45,400 45,800 47,600 49 50,800 51,200 52,600
1m57 47,600 48 49,400 51,200 52,100 53 53,500
1m60 49,900 49,900 50,800 52,600 53 54 54,400
1m62 51,700 52,100 53 54 54,400 55,300 55,800
1m64 54,400 54,900 55,300 55,800 56,700 57,100
1m67 56,200 56,200 56,700 58 58,500 58,900
1m69 58 58,900 59,400 60,300 60,300 61,200
1m71 59,400 60,300 61,200 61,700 62,600 62,600
1m74 61,200 62,100 62,600 63,500 64,400
1m77 61,700 62,600 63,500 64,400 65,300
1m80 62,600 63,500 64,400 65,300 65,800
Muốn giảm cân
Thường khi bạn bè hay thân quyến khuyên một thiếu nữ: “Đừng lo gì đến sức nặng, đó là mỡ của tuổi trẻ, và nó sẽ hết!”…
Lời khuyên này có lẽ rất hay cho tinh thần nhưng chắc chắn nó không giúp được gì cho vóc dáng cô gái. Khi cái cân và chiếc gương bảo rằng cô ta quá phì nộn, thì điều hay nhất cô ta phải làm, là vứt bỏ đi sức nặng thừa thãi ấy, cco ta tạo cho mình sự mảnh mai cân đối. Cô ta sẽ hăng hái, duyên dáng thêm lên, sang trọng thêm lên, và sẽ được nhiều hạnh phúc.
Thể chế cho giới trẻ phải căn cứ trên những phương pháp dinh dưỡng lựa chọn đặc biệt. Chất protêin có tầm quan trọng đặc biệt, vì nó có phận sự đem đến cho cơ thể những thực chất cần thiết cho sự phát triển. Giới trẻ rất cần nhiều sinh tố B, C, lớn nước cốt cam, cà chua, cải và rau. Một thể chế làm gầy phải có những thức ăn căn bản chỉ dẫn để đảm bảo một sự phát triển bình thường.
Chính ở tuổi 13 và 15 các thiếu nữ phải cần một sự dinh dưỡng thật mạnh, người ta so sánh, phần lớn, phải có khoảng 2600 calo hằng ngày dể giữ cho cơ thể được khỏe mạnh. Từ 16 đến 19 tuổi phải cần 2400 calo mỗi này. Những chỉ số này dĩ nhiên là dựa nơi cô gái có sức nặng bình thường. Muốn gầy thì phần nhiệt lượng hằng ngày phải dưới mức trung bình. Các cô nên khám bác sĩ để biết cái tối thiểu cần thiết cho cơ thể và sự hoạt động của mình.
Sự thái quá của sức nặng ở giới trẻ, cũng có một nguyên nhân như của người lớn: ăn uống quá độ. Chính những nhiệt lượng dư ấy là nặng nề hình vóc, như tôi đã quả quyết, cái kết quả của sự trị liệu chứng gầy là căn cứ trên sự khai trừ những chất mỡ ngụy tạo,