Báo trước tình trạng trẻ

0 Comment

Cho phép sản phụ và gia đình tiếp tục dành thời gian ở bên trẻ. Cha mẹ của trẻ đã bị chết vẫn có nhu cầu biết về đứa con của họ.
Chuẩn bị tư tưởng cho cha mẹ về hình dạng không mong đợi của trẻ (da đỏ, nhăn nheo, bong da). Nếu cần thiết, quấn trẻ lại để có thể thấy trẻ như là bình thường khi nhìn lần đầu tiên.
Tránh tách rời sản phụ và trẻ quá sớm (trước khi cô ta cho biết là đã sẵn sàng), bởi điều này có thể ảnh hưởng kéo dài nỗi đau của cô ta.
Sau khi xảy ra sự kiện:
Cho phép sản phụ và gia đình tiếp tục dành thời gian ở bên trẻ. Cha mẹ của trẻ đã bị chết vẫn có nhu cầu biết về đứa con của họ.
Con người thể hiện nỗi đau theo nhiều cách riêng, và đối với nhiều người thì kỷ niệm là rất quan trọng. Đưa cho sản phụ, gia đình những kỷ vật nhỏ như nắm tóc, số giường nằm hay số tên trẻ.
Ở những nơi có phong tục đặt tên trẻ lúc sơ sinh, khuyến khích sản phụ, gia đình gọi trẻ bằng tên đã chọn.
Cho phép sản phụ, gia đình chuẩn bị đám tang cho trẻ nếu họ muốn.
Khuyến khích việc chôn trẻ theo phong tục địa phương và đảm bảo rằng những thủ thuật y học (như mổ tử thi) không ngăn cản việc chôn cất.
Sắp xếp một buổi nói chuyện với sản phụ và người chồng nhằm thảo luận vệ việc đã qua và những cách dự phòng có thể trong tương lai.
Những thủ thuật hủy thai.
Chọc sọ hay những thủ thuật hủy hoại khác trên thai đã bị chết là một điều đau đớn và cần có một sự chăm sóc về mặt tâm lý.
Lúc xảy ra sự kiện:
Điều quan trọng là giải thích cho người mẹ và gia đình biết là trẻ đã chết và vấn đề ưu tiên là cứu mẹ.
Khuyến khích người bạn đời hỗ trợ và an ủi người mẹ cho đến khi cô ta được gây mê hoặc an thần.
Nếu người mẹ nhận biết toàn bộ hay một phần khi thực hiện thủ thuật, tránh để cô ta nhìn thấy việc làm thủ thuật và đứa trẻ.
Sau khi can thiệp, chuẩn bị đứa trẻ để sản phụ, gia đình nhìn thấy hoặc bế trẻ nếu họ muốn, đặc biệt nếu gia đình đã chuẩn bị cho việc chôn cất trẻ.
Sau thủ thuật:
Cho phép bạn bè của sản phụ viếng thăm không hạn chế.
Tham vấn cho sản phụ và bạn bè của cô ta. Bảo đảm với họ rằng không có sự lựa chọn nào khác.
Sắp xếp để viếng thăm sản phụ vài tuần sau sự kiện này để trả lời bất cứ câu hỏi nào và chuẩn bị cho bà ta trong việc mang thai lần tới (hoặc không có khả năng, không thích hợp cho việc mang thai tiếp).
Tư vấn về kế hoạch hóa gia đình, nếu thích hợp (Bảng S-3 trang 134).