Bảo vệ sức khỏe thời kì tiền mãn kinh

0 Comment

Vào những năm 80 của thế kỷ 20, tuổi thọ bình quân của phụ nữ Trung Quốc đã kéo dài đến trên dưới 70. Trong các nước phát triển, tuổi thọ bình quân của phụ nữ đã đạt tới 75 – 80 tuổi. Năm 1900, số người trên 65 tuổi ở Mỹ đã chiếm 4% tổng dân số, dự tính đến năm 2030 sẽ tăng lên đến 17%, trong đó khoảng 60% là phụ nữ. Ở những vùng khác nhau trên toàn thế giới, tuổi mãn kinh bình quân của phụ nữ là 50 tuổi, sau khi mãn kinh phụ nữ sẽ tiếp tục sống thêm 20 – 30 năm nữa. Đoạn thời gian này chiếm tới 1/3 – 2/5 toàn bộ cả cuộc đời của người phụ nữ.
Một mặt, một số công năng sinh lý nào đó của phụ nữ sau khi mãn kinh đã suy thoái và đang quá độ đến thời kỳ chuyển đổi về già, một số bệnh cũng thường bắt đầu xuất hiện ở thời kỳ này như chứng bệnh xốp chất xương, gãy xương, bị u bướu, bị trúng phong v.v… Họ là người tiêu phí chủ yếu phí bảo hiểm y liệu trong xã hội. Ví dụ, ở Ôxtrâylia, năm 1985, số phụ nữ trên 60 tuổi chiếm 7.8% dân số đã tiêu phí tới 28% kinh phí y liệu bảo vệ sức khỏe, và chiếm dụng tới 40% số giường bệnh trên toàn quốc. Họ cũng là đối tượng phục vụ chủ yếu bác sĩ trong xã hội. Do đó, việc duy trì bảo vệ sức khỏe của phụ nữ sau khi mãn kinh sẽ làm cho những bệnh tật về già của người phụ nữ được kéo chậm lại hoặc tránh xuất hiện, điều này có ý nghĩa xã hội và ý nghĩa kinh tế rất quan trọng.
Mặt khác, phụ nữ ở thời kỳ này gánh một trách nhiệm lịch sử quan trọng đối với xã hội và gia đình, phát huy tác dụng chuyển tiếp. Trong đó không ít người trong sự nghiệp đang ở vào thời kỳ đỉnh cao. Do đó, việc làm thế nào để người phụ nữ giảm nhẹ được hoặc đẩy lùi được những nhiễu loạn do một số những triệu chứng “khủng hoảng” ở thời kỳ tiền mãn kinh gây nên, đề phòng phát sinh bệnh làm cho sức khỏe thể chất và tâm thần của họ tiếp tục phát huy tốt. Ví dụ về trí thông minh, tài năng, trí tuệ trên mọi cương vị của mình cống hiến cho xã hội và cho gia đình. Đó là tâm nguyện bức thiết của quảng đại quần chúng phụ nữ ở thời kỳ tiền mãn kinh: là trách nhiệm về mặt đạo nghĩa không cho phép chối từ của những người làm công tác y tế. Đồng thời cũng là nhu cầu của tiến bộ xã hội, nhu cầu của sự làm hưng vượng dân tộc của quốc gia.