Cái giá trị trọng yếu của một thể chế như thế rất tâm lý

0 Comment

Chắc chắn là nếu bạn nặng cân nhiều chừng nào thì nó lâu giảm chừng ấy, đầu tiên vấn đề này có lẽ sẽ làm nản chí, nhưng như tất cả, ta phải xét đoán đoạn kết. Nếu bạn có thói quen nhờ chiếc gương phản chiếu hình dạng một cơ thể phát phì, hãy nghĩ đến niềm vui khi sự huyền diệu đã hoàn thành và bạn sẽ có một vóc dáng hoàn mỹ.
Lần đầu tiên với lối tranh đấu thực sự bạn sẽ mất độ 4 hay 5 cân. Khi nhận thấy điều ấy bạn sẽ thấy thắng lợi có thể đạt được, bằng cách trì chí tiếp tục. Chắc chắn là phải đắc thắng keo đầu trong trận chiến với những thói quen cũ của ta. Mỗi thể chế xung đột đi đến sự mất cân trong một thời gian tuyệt đối ngắn ngủi không có giá trị với các bạn quá béo phì nộn.
Cái giá trị trọng yếu của một thể chế như thế rất tâm lý: những kết quả quá nhanh sẽ làm hăng hái khi lần đầu tiên trị liệu. Trái lại nó sẽ đưa ra một tai hại: khuynh hướng để bảo tồn nó trong thời gian quá lâu. Dù có ước vọng làm gầy mau chóng, bạn cũng chỉ nên thực hành liên tiếp 3 ngày mà thôi và mỗi tháng một lần, vì nó có thể xáo trộn trầm trọng tạng phủ của bạn.
Khi bạn bắt đầu trị liệu, bạn chỉ cần một lần trong hai tuần. Lí do của lời khuyên này rất dễ hiểu. Sẽ có thay đổi lớn trong tạng phủ do phương pháp mới dinh dưỡng, chúng nó sẽ biểu lộ lần lần ngày này sang ngày kia, từ trên xuống dưới, và bạn sẽ không gầy bớt nhanh chóng trong lúc đầu. Có lẽ bạn sẽ chưa nhận thức được một thay đổi nào trước hai tuần. Nếu sức nặng chưa thay đổi, thì hẳn bạn sẽ nản chí lắm, và nghĩ rằng thể chế này không hiệu lực. Hãy để cho nó có thì giờ thực hành.
Bác sĩ tôi và tất cả những người đã dùng phương pháo ấy, chúng tôi bảo đảm với bạn, là sức nặng của bạn sẽ giảm, nếu bạn bền chí theo thể chế căn bản làm vơi bớt chất nhiệt lượng.
Sự luyện tập sẽ quan trọng gấp đôi. Nhiều người béo phì, rất chậm chạp. Họ di chuyển rất nặng nề và rất ít những hoạt động mạnh mẽ cho bắp thịt. Hãy bắt đầu nghĩ đến cái mảnh mai và tập thói quen làm những việc mà những người mảnh mai làm. Sự luyện tập sẽ làm cho cái hình thể ấy trở nên yêu kiều với vẻ hào hoa mới mẻ của bạn. Phải luyện tập thường xuyên để sửa chữa cơ thể được cân đối, bình thường, đồng thời sức nặng quá độ biến mất.