Canxi cần thiết cho xương

0 Comment

Canxi thải ra ngoài cơ thể chủ yếu là từ sự tan ra của xương. Men hydrolase của tế bào phá xương tiết ra làm cho chất collagenous fibres trong chất gốc của xương tan ra, sản vật của nó là hydroxyproline. Ở thời kỳ tiền mãn kinh, chất hydroxyproline tăng thêm, điều đó cũng chứng tỏ là lượng bài tiết canxi tăng nhiều lên là do sự tiêu tan xương gây nên.
Chất calcitonin, có thể ức chế hoạt động của tế bào phá xương, ngăn chặn chất muối trong xương tan ra, làm cho sự hấp thu chất xương giảm thiểu, nồng độ canxi và phốtpho trong máu hạ thấp, nhưng estrogen có thể làm tăng thêm sự tiết ra chất calcitoninn có tác dụng quan trọng đối với sự ức chế xương tan ra. Ở thời kỳ tiền mãn kinh sự phân tiết estrogen giảm gấp, do đó mà làm cho sự phân tiết calcilonin cũng giảm thiểu tương ứng, sự tan ra chất xương tăng thêm.
Lượng vận động của những người ở tuổi trung lão niên ít hơn những người ở tuổi thanh niên. Trong các nhân tố duy trì sự cân bằng của thay thể chuyển hóa chất xương, sự vận động thích đáng, tức sức hấp dẫn và sức nếu trong bạn độ sinh lý là một nhân tố kích thích tất yếu đối với hoạt động của tế bào xương và sự sinh thành xương. Ở những người trung lão niên sự kích thích này đã giảm thiểu, sự sinh thành chất xương cũng đã giảm yếu.
Nhu cầu đối với canxi của cơ thể những người ở tuổi về già cũng có sự biến đổi nhất định. Riggs ở bệnh viện Mayo ở Mỹ cho rằng chất canxi cần cho người ở tuổi thanh niên và người ở tuổi thành niên phải nhiều hơn số canxi họ thực tế thu được, trong ăn uống lại thường không đủ. Nhưng khả năng hấp thu canxi ở dạ dày và một của những người trung lão niên so với những người còn trẻ tuổi đã giảm yếu đi nhiều, dịch vị tiết ra cũng giảm thấp, sự hấp thu vitamin D thiếu đã thấy rõ, những nhân tố này đều sẽ dẫn đến sự hấp thu canxi không đủ. Những điều nói trên đã chứng tỏ người ta sau khi bước vào thời trung niên, xu thế chung trong cơ thể là ở trạng thái mất cân bằng giữa xương và chất canxi. Do đó, việc chú ý bổ sung canxi, cải thiện sự mất cân đối can xi, ngăn chặn bệnh xốp chất xương là vấn đề cần phải hết sức chú ý trong cuộc sống của người trung lão niên. Ở thời kì tiền mãn kinh là thời kì cao độ dễ phát sinh bệnh tiểu đường. Sở dĩ tỉ lệ phát bệnh tiểu đường cao ở thời kì này chủ yếu do sự thay đổi về thay thế chuyển hóa chất đường gây nên