Công năng tuyến sinh dục thời kì tiền mãn kinh của phụ nữ

0 Comment

Như đã trình bày ở phía phần trước, thời kỳ tiền mãn kinh là chỉ thời kỳ quá độ từ lúc sinh mệnh đang từ thời kỳ thành thực đến thời kỳ “suy” lão. Thời kỳ này, do trong cơ thể phát sinh hàng loạt những biến đổi về sinh lý, như hệ thống nội tiết, trong đó đặc biệt là sự thay đổi công năng tuyến
Thấy rõ rệt nhất có nhiều biểu hiện lâm sàng tương ứng cũng dù nhiều dù ít có mối liên hệ với sự thay đổi của tuyến sinh dục. Do đó, cũng có nhà nghiên cứu cho rằng nói trên giác độ nào đó, thời kỳ tiền mãn kinh là thời kì công năng tuyển sinh dục ,từ lúc bắt đầu dần dầụ tiêu thất. Nói về tuổi, đối ứng với giai đoạn từ 45 đến 51 tuổi. Do ảnh hưởng của các nhân tố khác như sự khác nhau của từng người, tính di truyền, điều kiện sinh hoạt , sức khỏe mà có sự khác nhau về tuổi.
Ngoài ra, những khác nhau về chủng tộc, về hoàn cảnh địa lý cũng thường làm cho sự xuất hiện thời kỳ tiền mãn kinh ở mỗi tộc người, mỗi nơi có sự kéo dài thời gian khác nhau. Người ta còn phát hiện tuổi mãn kinh của con gái thường không khác nhau là mấy với tuổi mãn kinh của người mẹ. Phụ nữ bước vào thời kỳ tiền mãn kinh, công năng sinh dục dần dần suy thoái, khả năng sinh sản , đã thấp nhiều và rất nhanh ngừng hẳn; mãn kinh và xuất hiện hiện tượng cơ quan sinh sản cũng tất cả dựa vào sexbormone đều suy thoái.
Trước và sau khi mãn kinh estrogen cảa phụ nữ có những biến đổi như thế nào?
Thời kì tiền mãn kinh là thời kỳ quá độ chuyển từ estrogen chiếm ưu thế đến androgen chiếm ưu thế. Biểu hiện chủ yếu của phụ nữ ở thời kỳ trước khi mãn kinh là giảm thiểu; mức progesterone cũng thấp hơn so với những phụ nữ ở thời thành thục về sinh dục, còn
Testosterone, dehydroepiandrosterone, debydroepiandros – sterone sulphate thì không có thay đổi gì. Mức tiết ra cuả tất cả của phụ nữ ở thời kỳ sau khi mãn kinh đều hạ thấp, trong đó estrogen giảm thiểu thấy rõ rệt nhất. Mức sex hormone của phụ nữ sau khi bước vào thời kì tuổi già đều hạ 1 cách hoàn toàn hơn nữa.
Estrogen trong máu của phụ nữ bình thường chủ yếu là eltradiol và estrone, cả hai loại kích tố nữ này đều sóng động có tính chu kì.
Sau khi mãn kinh estrone trong máu cao hơn estradiol đạt đến mức noãn bào trong chu kỳ kinh nguyệt.