Dự phòng lan truyền nhiễm khuẩn cho cộng đồng tại chỗ

0 Comment

Ngăn ngừa lan truyền nhiễm khuẩn cho nhân viên bệnh viện phải xử lí chất thải.
Không tháo rời kim và bơm tiêm sau khi sử dụng.
Không đậy, uốn cong hoặc bẻ kim trước khi vứt bỏ.
Bỏ kim và bơm tiêm trong thùng đựng có nắp bảo vệ.
Làm cho kim dưới da không thể sử dụng được bằng cách đốt chúng.
Chú ý: ở những nơi không có sẵn thùng rác chứa kim, có thể sử dụng phương pháp đậy nắp kim “một tay” như sau:
Để nắp đậy kim trên mặt phẳng và cứng.
Cầm bơm tiêm một tay và luồn kim vào nắp đậy.
Lúc nắp đậy phủ hoàn toàn kim, giữ đốc kim và dùng tay kia xiết chặt lại.
Thùng đựng chất thải.
Mục đích của thùng chất thải là:
Ngăn ngừa lan truyền nhiễm khuẩn cho nhân viên bệnh viện phải xử lí chất thải.
Dự phòng lan truyền nhiễm khuẩn cho cộng đồng tại chỗ.
Bảo vệ những người dọn chất thải từ tổn thương do tai nạn.
Chất thải không nhiễm bẩn (ví dụ giấy văn phòng, hộp) không có nguy cơ nhiễm khuẩn và có thể loại bỏ theo hướng dẫn tại chỗ.
Xử lý đúng chất thải nhiễm bẩn (máu hoặc dịch cơ thể – những vật nhiễm bẩn) là cần thiết để giảm tối đa sự lan truyền nhiễm khuẩn cho nhân viên bệnh viện và cộng đồng. Những phương thức thích hợp:
Mang găng.
Vận chuyển chất thải rắn đến nơi vứt bỏ trong những thùng chứa có nắp đậy.
Vất bỏ tất cả những vật nhọn vào trong những thùng không bị đâm thủng.
Đổ cẩn thận chất thải lỏng xuống ống dẫn hoặc nhà vệ sinh.
Đốt hoặc chôn chất thải rắn bị nhiễm bẩn.
Rửa tay, găng, thùng chứa sau khi loại bỏ chất thải gây nhiễm.
Bắt đầu một đường truyền tĩnh mạch.
Bắt đầu một đường truyền tĩnh mạch (hai đường nếu thai phụ bị choáng), sử dụng ống hoặc kim đường kính lớn (khẩu kính 16 gauge hoặc lớn nhất).
Truyền dịch tĩnh mạch (NaCl 9% hoặc Ringer’s lactale) với tỉ lệ thích hợp với tình trạng bệnh nhân.
Chú ý: Nếu thai phụ bị choáng, tránh sử dụng những chất thay thế huyết tương (ví dụ dextran). Không có bằng chứng là những chất thay thế huyết tương ưu việt hơn so với dung dịch muối bình thường trong hồi sức thai phụ bị choáng và dextran có thể gây hại ở liều lớn.
Nếu không lấy được đường tĩnh mạch ngoại vi, có thể bộc lộ tĩnh mạch (Hình S-l, Trang 123)
Những nguyên tắc cơ bản khi làm thủ thuật.
Trước khi thực hiện bất cứ thủ thuật đơn giản nào (không phải phẫu thuật), cần thiết phải:
Tập trung và chuẩn bị tất cả dụng cụ. Bỏ sót dụng cụ có thể ngăn cản thực hiện thủ thuật.
Giải thích về thủ thuật và sự cần thiết cho thai phụ để được sự chấp thuận.