Người dễ bị hội chứng tiền mãn kinh

0 Comment

Do vì đặc điểm chủng tộc, nhân tố di truyền, hoàn cảnh địa lý, tập quán sinh hoạt, điều kiện dinh dưỡng và tình trạng sức khỏe đều không giống nhau, thời gian mỗi người bước vào thời kỳ tiền mãn kinh cũng không hoàn toàn giống nhau. Phụ nữ bắt đầu thời kỳ tiền mãn kinh tương đối sớm, thời gian duy trì tương đối dài, triệu chứng lâm sàng tương đối nặng; còn nam giới thời kỳ chuyển đối về già tương đối muộn, thời gian duy trì tương đối ngắn, triệu chứng lâm sàng tương đối nhẹ. Ở Anh đã từng thống kê trong 1000 phụ nữ ở thời kỳ tiền mãn kinh thì có tới 15.8% không có bất cứ một triệu chứng gì; 62.5% chỉ có cảm giác sốt. Số người còn lại thì có tương đối nhiều triệu chứng. Theo thống kê lâm sàng, có khoảng 28% số người bị hội chứng thời kỳ chuyển đổi về già cần phải điều trị.
Những người bước vào thời kỳ tiền mãn kinh sớm để bị hội chứng thời kỳ tiền mãn kinh. Thời kỳ tiền mãn kinh đến sớm hoặc phát triển nhanh, thế tất sẽ làm cho công năng sinh lý và cơ thể không thể thích ứng hoặc đến không kịp thích ứng, do đó dễ gây nên các triệu chứng lâm sàng.
Những người thần kinh thuộc loại yếu hoặc loại không ổn định so với những người thuộc loại mạnh hoặc thuộc loại ổn định dễ bị hội chứng thời kỳ tiền mãn kinh. Nhiều thực tiễn lâm sàng đã chứng minh, những người bị hội chứng thời kỳ tiền mãn kinh phần lớn thuộc loại thần kinh không ổn định, hơn nữa lại có tiền sử thần kinh bị ức chế hoặc về mặt thần kinh bị kích thích tương đối mạnh. Điểu đó chứng tỏ là việc phát ra bệnh này có quan hệ với hoạt động của thần kinh cao cấp.
Tỷ lệ phát bệnh hội chứng thời kỳ tiền mãn kính của những người làm lao động trí óc cao hơn so với những người làm lao động thể lực. Đặc biệt là những người làm lao động căng thẳng hoặc những người làm công tác não lực căng thẳng quá độ lại càng dễ phát sinh. Do đó, tất cả những người có triệu chứng thời kỳ tiền mãn kinh cần điều chỉnh tương đối nhiều, chỉ nên làm việc não lực thích đáng, làm một số hoạt động thể lực cần thiết hoặc tập luyện thể thao thể dục. Những người lao động thể lực quá mạnh, phát bệnh hội chứng thời kỳ tiền mãn kinh cũng càng cao, lại càng cần phải chú ý.
Hội chứng thời kỳ tiền mãn kinh có quan hệ đến những nhân tố di truyền.